Neprihlásený

Ponuka kurzov

Pre najmenších

Kurz pre najmenších je pre detičky od 3 do 6 rokov a prebieha buď v skupinke v počte dve a viac deti alebo v materských školách. Angličtinu sa deti učia hravou formou cez básničky, pesničky, súťaže s použitím obrázkových a reálnych materiálov. Dieťa na lekcií sprevádza ústredná postavička Max, ktorý pochádza z Londýna a učí deti základné frázy a slovnú zásobu, aby sa nestratili v cudzej krajine.

Pre školákov

Žiaci základných škôl môžu využiť náš kurz pre školákov, na ktorom si nie len zopakujú, čo už vedia, ale naučia sa novú gramatiku a slovnú zásobu podľa konkrétnej témy z učebnice. Na kurzoch sa venuje pozornosť hlavne konverzácií a rolovým úlohám, aby žiak vedel ako v danej situácií reagovať. Kurz prebieha počas školského roka s možnosťou pokračovať vo vyššom leveli.

Pre teenegerov

Kurz je určený buď pre nových záujemcov alebo pre tých, ktorí už navštevovali prvý level kurzu pre školákov. Preberá sa nová slovná zásoba a gramatika, ktorá sa následne používa v komunikácií s lektorom alebo spolužiakmi z kurzu.

"Určené dospelým"

Hlavným cieľom kurzu je komunikácia v skupine na danú tému a reakcia na situáciu, s ktorou sa môžeme stretnúť v bežnom rozhovore. Každá téma je prepojená s novou slovnou zásobou, s ktorou klient pracuje na lekcii cez konverzáciu.

Individuálne

Individuálne kurzy prebiehajú podľa časových možností klienta a na základe jeho požiadaviek, na čo sa chce konkrétne zamerať vo výučbe. Hlavným cieľom na lekciách je konverzácia s lektorom, použitie gramatických javov a slovnej zásoby cez rozprávanie.

Skupinové

Kurz prebieha v skupinke 3 a viac klientov. Kurz je možné otvoriť aj v tom prípade, ak ste skupinka priateľov, kolegov a rozhodli ste sa spoločne chodiť na lekcie. Výučba je taktiež zameraná na konverzáciu na hlavnú tému, kde sa každý zapája do debaty na základe otázky, ktorú dostal k danej téme. Materiál využívaný na lekciách sú učebnice pre jazykové školy podľa levelu klientov.

Konverzačné

Máte strach z konverzácie v cudzom jazyku? Radi by ste sa porozprávali s cudzincom, ale máte obavu z nedostatočnej slovnej zásoby, nesprávnej gramatiky? Na našom kurze si môžete zopakovať slovíčka na témy, ktoré si sami vyberiete zo širokej ponuky, ktorú Vám zašleme. Tak práve pre Vás je určený konverzačný kurz s našim lektorom, ktorý Vás prevedie v konverzácií aj cez situácie, s ktorými sa môžete bežne stretnúť pri rozhovore s cudzincom.

Firemné

Ste firma, spoločnosť, organizácia a chcete Vašim zamestnancom zabezpečiť pravidelné lekcie cudzieho jazyka u Vás vo firme? Pre Vás je vhodný kurz do firmy. Na kurze sa preberajú všeobecné témy z jazyka s prechodom do obchodnej angličtiny, nemčiny. Autentické nahrávky sú zamerané na posluch jazyka z rôznych krajín, v ktorých sa daný jazyk používa, aby sa zamestnanec pri služobnej ceste vedel bez problémov dohovoriť a porozumel aj inému prízvuku.

Business English

Kurz obchodnej angličtiny, je správnou voľbou pre tých, ktorí sú v každodennom styku s cudzím jazykom a potrebujú sa zlepšiť v špeciálnej slovnej zásobe a komunikácií, telefonovaní, vybavovaní objednávok, reklamáciach, a pod. Na lekcií sa preberajú reálne situácie v obchodnom styku.

Odborný kurz cudzieho jazyka

Neviete si dať rady s odbornou angličtinou, nemčinou z oblasti ekonómie, práva a iných oblastí? Robí Vám problém nemčina pre opatrovateľky? Vám je určený kurz jazyka na mieru, kde Vám bude poskytnutá odborná slovná zásoba s jej následným použitím v konverzácií a v písomnom styku. Lektori sú odborne zaškolení na danú tématiku lekcie.

Konverzačné kurzy s native speakerom

Konverzujte s naším native speakerom Billym. Vyskúšajte si reálne podmienky konverzácie, cez ktorú si zopakujete gramatiku, slovnú zásobu a zistíte, v akej oblasti by ste sa mali zlepšiť.

Prihlásenie
Email
Heslo
Novinky emailom
Email

Prihlásiť sa na bezplatnú ukážkovú lekciu

Povedali o nás


Copyright © 2012 AjOnline. All rights reserved.

Design & Code by rsoukal@gmail.com